SEITÓ

·PEIX BLAU·

Nom: Seitó

Nom Científic: Engraulis encrasicolus

FAO 27

Pesca de setge

Cuinat: a l’Andalusa

PEIX

GLUTEN