Tonyina

·PEIXOS·

Nom: Tonyina

Nom científic: Thunnus albaceres

FAO 31

Atlàntic centre oest

Cuinat: Al punt de cocció, a la planxa.

PEIXOS